Ik ben burgerhulp verlener wat nu met het Corona Virus?

Infectie voorkomen
Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.
 
Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.
 Maatregelen
Voor een inzet:

 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
 • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
 • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
 • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
 • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
 • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

 Tijdens een inzet:

 • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
 • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

Scholing automatisch verlengd

De Europese Reanimatieraad heeft reanimatiediplomas die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021. 

Nieuwe manier van oproepen

Door bovenstaande maatregelen worden vermoedelijk minder burgerhulpverleners opgeroepen. In samenwerking met de Universiteit van Twente hebben we afgelopen jaar in een simulatiemodel onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Daarom gaan we vanaf vandaag werken met een variabele oproepstraal:
 
De oproepstraal stellen we vast op basis van:

 1. Een maximale straal van 2 km
 2. Het aantal burgerhulpverleners binnen de straal (maximaal 100)
 3. Het aantal AEDs binnen de straal (maximaal 3)

Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. In stedelijke gebieden worden niet teveel burgerhulpverleners opgeroepen en in plattelandsgebieden juist meer burgerhulpverleners. Dit altijd met een maximum van 100 op te roepen burgerhulpverleners. Het doel is dat we hiermee maximaal 5 vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse gaan krijgen. Bekijk onderaan in deze mail een voorbeeld van de oude en nieuwe situatie.
 
Uiteraard zullen we deze nieuwe oproepstraal met al onze partners na verloop van tijd evalueren en daar waar nodig bijstellen. Dit is een wens geweest van veel verschillende partijen en daarom wordt dit nu per direct ingevoerd, zodat gedurende de coronacrisis nog steeds voldoende burgerhulpverleners kunnen worden opgeroepen.

Ik krijg wel eens de vraag over wat te doen tegen/met het corona virus. Nou is het altijd raadzaam om de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raad te plegen. Dit kan middels deze link www.rivm.nl U kunt dan alle ontwikkelingen in de gaten houden.

Update Reanimatie oproepen! U wordt niet meer opgeroepen voor Reanimatie als bekend is dat het adres in quarantaine is. Zo voorkomen we met ons allen een grotere uitbraak van COVID-19!!! Als u toch bij een adres bent geweest waar COVID-19 was laat dit dan weten bij partner@hartslagnu.nl

 

Het Oranje kruis adviseert:

 • Besmetting vindt onder andere plaats via niezen en hoesten. Kandidaten die niezen of hoesten kunnen daarom niet toegelaten worden tot het examen.
 • De normale hygiëne dient in acht genomen te worden.
 • De aanwezigheid van desinfecterende handgel bij het examen wordt geadviseerd.
 • Met betrekking tot reanimeren moeten de voorschriften die al gelden in acht genomen worden:
  • aantal maskers volgens voorschrift van de fabrikant;
  • bij het ontsmetten van de maskers met alcohol dient de normale inwerktijd van 15 seconden gehanteerd te worden en te wachten tot het droog is;
  • Bij het type reanimatiepop waar kandidaten met elkaars ademhalingslucht in aanraking kunnen komen, dient elke kandidaat een eigen luchtzakje te krijgen.
 • Verder verwijzen we naar de FAQ van het RIVM op Rivm.nl.

Het Oranje Kruis blijft de adviezen van het RIVM nauwlettend volgen. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen, stellen wij je hiervan uiteraard op de hoogte. 

Er zijn tot op heden nog geen aanwijzingen om op een andere manier Eerste Hulp te verlenen. Mocht u bij een daadwerkelijke reanimatie vermoeden dat het slachtoffer besmet is met het Coronavirus, kunt u volgens de Reanimatierichtlijnen afzien van beademing. Tijdens het examen van Het Oranje Kruis moet de kandidaat wel laten zien dat hij kan beademen.

https://hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/richtlijnen-bestrijding-coronavirus/

 

Voor vragen kunt u altijd mailen naar info@baarshulpverlening.nl