Richtlijnen Reanimatie tijdens PANDEMIE! Vanaf 08-10-2020!

 

Reanimatie met vermoeden/bevestigde COVID-19

Reanimatie zonder vermoeden/bevestigde COVID-19

Beademen is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Voor hulpverleners geldt,
zoals dit ook gold voor de coronacrisis, dat zij er voor kunnen kiezen geen
beademingen te geven als ze dat niet willen of kunnen. Deze keuze geldt uiteraard
ook andersom. Hulpverleners kunnen er voor kiezen wel te beademen als het advies
is dit niet te doen. Hulpverleners dienen elkaars keuze in deze te respecteren.

 

Risico’s op infectie
Het aantal mensen dat besmettelijk is, is de afgelopen weken flink gedaald. Deze
daling maakt dat de kans dat een slachtoffer met een circulatiestilstand besmettelijk
is als zeer laag wordt ingeschat. Daarnaast kan iedereen met corona-gerelateerde
klachten zich sinds 1 juni laten testen. Dit maakt dat naasten over het algemeen
goed op de hoogte zijn van een eventuele besmetting met het COVID-19 virus.

 

Oproepen voor reanimaties kunnen tijdens het aanrijden voorzien worden van extra informatie, als blijkt dat na het uitvragen mogelijk of bewezen COVID-19 is. U dient dan te reanimeren volgens het protocol van COVID-19 Besmette slachtoffer. Wat dit inhoud vind u op de afbeeldingen.

 

Advies inzet first responders en burgerhulpverleners
Alle first responders en burgerhulpverleners kunnen worden ingezet. Exclusie op
basis van leeftijd bij het oproepen van first responders en burgerhulpverleners komt
te vervallen.
De hulpverlener wordt dringend gevraagd NIET op een oproep te reageren wanneer:
1) De hulpverlener positief getest is op COVID-19 en zolang hij/zij door GGD/RIVM
als besmettelijk wordt beoordeeld.
2) De hulpverlener één of meerdere klachten heeft die passen bij besmetting met
het coronavirus. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
3) De hulpverlener huisgenoot is van iemand met één of meerdere klachten die
passen bij besmetting met het coronavirus en volgens de adviezen van het RIVM
thuis dient te blijven. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte


De hulpverlener wordt dringend geadviseerd NIET op een oproep te reageren
wanneer:
• De hulpverlener of één van zijn huisgenoten behoort tot één van de COVID-19
risicogroepen welke zijn gedefinieerd door het RIVM.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
Advies basale reanimatie door omstanders, first
responders en burgerhulpverleners.
Terug naar normale richtlijn
Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf nu dat het advies is deze weer uit te
voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen tenzij de centralist van de
meldkamer ambulancezorg anders aangeeft.
Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten.
• Vraag de meldkamercentralist of van de normale richtlijnen moet worden
afgeweken.
• Hanteer zo mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid deze adviseert.
• Beperk in alle gevallen het aantal burgerhulpverleners dat zich met de
daadwerkelijke reanimatie bezighouden tot het minimum. Maximaal twee burgehulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
• Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief
kan handenalcohol gebruikt worden. Dit kan eventueel bij de ambulance of een
eventuele ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.
• Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die
mogelijk duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen 
Hulpverleners van politie en brandweer dienen ook contact op te nemen met
hun bedrijfsarts.

 

Bron: www.reanimatieraad.nl